Ceza Hukuku

Ceza hukuku, bir kamu hukuku bölümüdür. Suç ve ceza kavramları üzerine çalışmaktadır. Söz konusu hukuk alanı Genel ceza hukuku ve Özel ceza hukuku olmak üzere iki ayrı bölümden oluşmaktadır.

Genel ceza hukukunun ilgilendiği konular şu şekildedir: maddi ve manevi unsurlarla birlikte suçun tanımlar, ceza hukukunun genel ilkeleriyle ilgilenir, ceza kavramının ne olduğu üzerinde durur, suçu ve cezayı azaltan ya da ortadan kaldıran durumları araştırır.

Yani bütün suçlar için geçerliliği olan ilke ve teoriler üzerinde durmaktadır. Genel ceza hukukundan farklı olarak özel ceza hukukunun konusu ise o ülkenin kanunlarına göre suç olarak sayılan eylemlerin neler olduğunun tespiti ve bu suçlar için düşünülen cezalar olmaktadır.

Ceza Hukukunun Temel İlkeleri

Ceza hukuku iki temel ilkeye sahiptir: Suçta ve cezada kanunilik ilkesi; bu ilke suçun ve onun yaptırımı olan cezanın yalnızca kanun ile belirlenebileceğini ifade etmektedir. Kanun tarafından suç olarak görülmeyen bir eylem yüzünden kimseye ceza verilemeyeceği 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2. Maddesinin 1. Fıkrasında belirtilmektedir. Bu fıkraya göre suç tanımının kanun tarafından belirleneceği net bir şekilde ifade edilmektedir. Ayrıca Ankara ağır ceza avukatı olarak illeez hukuku tercih etmeniz halinde bizlere ulaşabilirsiniz.

Net olmayan belirsiz ifadeler ile suçun tanımı yapılamaz. Suçta ve cezada kanunilik ilkesinin getirdiği diğer bir durum da kanunun geçmişe yürümeyeceğidir. Yani bir eylem yapıldığı sırada suç sayılmıyorsa ancak sonradan suç sayıldıysa eylemi gerçekleştiren kişiye geçmişte suç olarak sayılmayan eyleminden dolayı ceza hukuku kapsamında ceza verilmemektedir. Suçta ve cezada kanunilik ilkesinin getirdiği bir başka koşul ise kıyas yasağı durumudur. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2. Maddesinin 3. Fıkrasında kanun hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamayacağı açıkça ifade edilmektedir.

Suçta ve cezada kusur ilkesi; Suçu işleyenin cezalandırılması için suçu bilerek ve isteyerek işlemesi gerekmektedir. Bundan kaynaklı olarak yalnızca fiili bizzat işleyen kişinin cezalandırılacağı ilkesi ortaya çıkarılmıştır. Suçta ve cezada kusur ilkesi de 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 20. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan hiç kimsenin başkasının suç sayılan fiilinden dolayı sorumlu tutulamayacağı şeklinde ifade edilmektedir.

İlleez Hukuk Hakkımızda

İnsan Kaynakları:

İlleez Hukuk bürosunda Stajyer Avukat veya Avukat olarak çalışmak isteyen meslektaşlarımızın CV göndermemeleri bunun yerine kendilerini ve kariyer planlamalarını anlatan bir düz yazı içeren mektubu göndermelerini rica ederiz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir